Fälld

Telenor

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-126Anmälare: En konsumentMotpart: TelenorFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenttrots att mottagaren tydligt motsatt sig dettaDM-nämndens beslut: Telenor har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telenor (företaget) trots att han vid minst två tidigare tillfällen bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att anmälaren vid två tidigare tillfällen bett företaget att inte kontakta honom. Trots detta blev han kontaktad den 25 maj 2020.

Telenor har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Telenor har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist