Fälld

E.ON Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-10-02Diarienummer: 20-230Anmälare: En konsumentMotpart: E.ON Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: E.ON Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av E.ON Sverige AB (företaget) trots att hon tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren har blivit uppringd vid två tillfällen, 2020-07-14 och 2020-07-15. Vid första samtalstillfället har den uppringande säljaren registrerat att företaget ska återkomma till anmälaren, vilket företaget bedömer som att säljaren missförstått anmälaren. Företaget vidhåller detta eventuella fel och har även påbörjat ett arbete med att se över rutinerna vid utringande verksamhet. 

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av underlaget framgår att E.ON Sverige AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare