Fälld

Fastighetsbyrån Uppsala

Uttalandedatum: 2020-11-10Diarienummer: 20-339, 20-340 samt 20-341Anmälare: Flera konsumenterMotpart: Fastighetsbyrån UppsalaFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Fastighetsbyrån Uppsala har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att Fastighetsbyrån Uppsala AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till tre konsumenter trots att mottagarna ej samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                  

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist