Fälld

Svenskt Fordonsskydd Ltd

Uttalandedatum: 2021-02-04Diarienummer: 20-401Anmälare: En konsumentMotpart: Svenskt Fordonsskydd LtdFrågeställning: Vilseledande adresserad direktmarknadsföring till konsument NIX-nämndens beslut: Svenskt Fordonsskydd Ltd har överträtt p. 21 i den svarta listan genom att inkludera en betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad direktmarknadsföring som är utformad som en faktura med inbetalningskort.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Vilseledande marknadsföring

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställd den marknadsförda produkten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

Svenskt Fordonsskydd Ltd har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Svenskt Fordonsskydd Ltd har överträtt p. 21 i den svarta listen genom att inkludera ett inbetalningskort i ett utskick av adresserad direktmarknadsföring som ger intryck av att betalningsskyldighet föreligger när så inte är fallet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                  

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist