Fälld

Svenskt Fordonsskydd Ltd

Uttalandedatum: 2021-06-30Diarienummer: 21-043Anmälare: En konsumentMotpart: Svenskt Fordonsskydd LtdFrågeställning: Vilseledande marknadsföringNIX-nämndens beslut: Svenskt Fordonsskydd Ltd. har överträtt p.21 i den s.k. svarta listan, ett tillägg till marknadsföringslagen, genom att skicka vilseledande marknadsföring i form av en betalningsavi.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 23 mars 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenskt Fordonsskydd Ltd. (företaget) som är utformad på ett fakturaliknande sätt. Anmälaren har till anmälan bifogat ett foto av den anmälda reklamen som visar ett reklamblad med en förifylld betalningsavi.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Vilseledande marknadsföring

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

NIX-nämndens bedömning baseras på de uppgifter som kommit in till nämnden. Eftersom företaget underlåtit att yttra sig baseras bedömningen på anmälarens uppgift. Underlaget utgörs delvis av det foto anmälaren tagit av den anmälda reklamen. Fotot visar en förifylld betalningsavi där det inte tydligt framgår att det rör sig om ett erbjudande. Betalningsavin utformning och text anser NIX-nämnden kan ge en konsument intrycket att betalningskrav föreligger, eller att konsumenten har ett avtalsförhållande till företaget. NIX-nämnden bedömer att företaget överträtt p.21 i den s.k. svarta listan genom att ha skickat marknadsföring som är vilseledande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare