Fälld

Svenskt Fordonsskydd

Uttalandedatum: 2021-06-30Diarienummer: 21-044 samt 21-045Anmälare: Två konsumenterMotpart: Svenskt FordonsskyddFrågeställning: Vilseledande marknadsföringNIX-nämndens beslut: Svenskt Fordonsskydd har överträtt p.21 i den s.k. svarta listan, ett tillägg till marknadsföringslagen, genom att skicka vilseledande marknadsföring i form av en betalningsavi

Anmälarens uppgifter

Två konsumenter har anmält att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenskt Fordonsskydd (företaget). En av konsumenterna har anmält att reklamen är utformad på ett vilseledande sätt.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Vilseledande marknadsföring

Som tillägg till marknadsföringslagen uppräknas i den s.k. svarta listan marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna i samtliga EU-länder. Att inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet är förbjudet enligt p. 21.

NIX-nämndens bedömning baseras på de uppgifter som kommit in till nämnden. Eftersom företaget underlåtit att yttra sig baseras bedömningen på anmälarens uppgift.

NIX-nämnden har under en kort period tagit emot en större mängd anmälningar mot företaget som rört vilseledande reklam. NIX-nämnden bedömer att de två konsumenterna sannolikt mottagit samma typ av utskick och att bägge utskick varit utformade på ett vilseledande sätt. NIX-nämnden bedömer att företaget överträtt p.21 i den s.k. svarta listan genom att ha skickat marknadsföring som är vilseledande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare