Fälld

Mäklarhuset Bromma

Uttalandedatum: 2021-06-28Diarienummer: 21-052Anmälare: En konsumentMotpart: Mäklarhuset BrommaFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Mäklarhuset Bromma har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Mäklarhuset Bromma trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.  Anmälaren har till anmälan bifogat ett foto på den anmälda reklamen som visar att Mäklarhuset Bromma står bakom den.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset Bromma har uppgett att de beställt oadresserad reklam till andra adresser i närheten av anmälarens, men inte till anmälarens adress och att det eventuellt har blivit något fel. Mäklarhuset Bromma har även uppgett att deras oadresserade reklam inte ska delas ut till hushåll som har Nej tack-dekal.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget som bland annat utgörs av ett foto på den anmälda reklamen framgår att Mäklarhuset Bromma låtit dela ut oadresserad reklam till anmälaren. Mäklarhuset Bromma har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare