Fälld

PostNord

Uttalandedatum: 2021-06-15Diarienummer: 21-053Anmälare: En konsumentMotpart: PostNordFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: PostNord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

PostNord har uppgett att den oadresserade reklamen har delats ut på grund av ett misstag. PostNord har uppmärksammat personalen på det aktuella utdelningskontoret och beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att PostNord har delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren tydligt visat att han inte önskade sådan reklam.

PostNord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare