Friad

Hemglass AB

Uttalandedatum: 2021-06-15Diarienummer: 21-054Anmälare: En konsumentMotpart: Hemglass ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom via sms men har nyligen mottagit sms-reklam som lyder ”Missa aldrig det roliga! Slutför registreringen som Glasskompis och ta del av förmåner:”

Företagets uppgifter

Hemglass AB har svarat NIX-nämnden att anmälaren varit en kund hos företaget men att han nu blivit avregistrerad. Hemglass har i sitt yttrande svarat att konsumenter själva måste skriva upp sig för att bli en s.k. ”glasskompis” och att man då som konsument kan avregistrera sig via sms. Hemglass har inte hittat information om att anmälaren har avbeställt sms-reklam och har tillagt att de är måna om sina kunders integritet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I underlaget finns motstridiga uppgifter. Anmälaren påstår att han aldrig varit kund hos Hemglass och att han via sms har bett företaget att inte skicka sms-reklam. Hemglass å andra sidan menar att anmälaren varit kund hos företaget och har ingen information som säger att anmälaren har velat avbeställa sms-reklam. I anmälarens anmälan till NIX-nämnden frmagår att anmälaren fått sms som påminner om att ”slutföra registreringen som Glasskompis” vilket talar för att anmälaren inte är en färdigregistrerad kund i form av ”glasskompis” men det kan också betyda att anmälaren har godkänt villkoren för kunder i samband med en eventuell ofärdig registrering.

Eftersom underlaget inte styrker varken företagets eller anmälarens uppgifter så lämnas anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare