Fälld

Solenergiprojekt, Västerås

Uttalandedatum: 2021-06-30Diarienummer: 21-057Anmälare: En konsumentMotpart: Solenergiprojekt, VästeråsFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.NIX-nämndens beslut: Solenergiprojekt har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Solenergiprojekt trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har till anmälan bifogat ett foto på den anmälda reklamen från Solenergiprojekt.

Företagets uppgifter

Solenergiprojekt har uppgett att företaget har som policy att inte dela ut reklamblad till brevlådor märkta med Nej tack-skylt och att företagets personal i detta fall antingen inte varit uppmärksam nog eller att brevlådan eventuellt inte har en tydlig märkning. Solenergiprojekt delar ut lite oadresserad reklam men ska tydliggöra internt vad som gäller kring detta, och har slutligen bett om ursäkt till konsumenten.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Solenergiprojekt bestrider inte uppgift om att företaget delat ut oadresserad reklam till konsumenten, och underlaget visar att konsumenten tagit emot ett reklamblad från företaget. Solenergiprojekt har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare