Fälld

Svensk Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 2021-07-12Diarienummer: 21-066Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk FastighetsförmedlingFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Svensk Fastighetsförmedling har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att han bett Svensk Fastighetsförmedlings kontorschef att kontakta honom men att han inte har blivit kontaktad.

Företagets uppgifter

Svensk Fastighetsförmedling (företaget) har uppgett att ansvarig mäklare har trott att han kontaktat en kund. Företaget ber om ursäkt för det inträffade och har tagit bort anmälarens nummer ur sitt kundsystem samt ska se över sina rutiner för framtida arbete. Företaget har inte hittat att anmälaren önskat kontakt och kontorschefen har uppgett att hon självklart hade kontaktat anmälaren om hon känt till det önskemålet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har inte invänt mot anmälarens uppgift om att han inte samtyckt till sms-reklam. Underlaget visar att företaget kontaktat en konsument via sms-reklam utan erforderligt samtycke och därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare