Friad

Vinklubben

Uttalandedatum: 2021-07-12Diarienummer: 21-070Anmälare: En konsumentMotpart: VinklubbenFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Vinklubben i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det. Anmälaren har även uppgett att hon inte lyckas avregistrera sig från e-postreklamen via reklamens länk.

Företagets uppgifter

Vinklubben har uppgett att anmälaren samtyckt till reklamen i samband med registrering på hemsidan Matklubben den 24 januari 2021. Vidare har Vinklubben uppgett att deras reklam förhåller sig till gällande lagar och regler och alltid har länkar för avregistrering. Allmänna villkor och information om uppgiftsbehandling. Vinklubben har beklagat att anmälaren inte kunnat avregistrera sig men kan inte se anledningen till att det inte ska ha fungerat och har även beklagat att anmälaren inte har kontaktat Vinklubben då Vinklubben gärna hade hjälpt anmälaren att avregistrera sig.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Av underlaget framgår att det är sannolikt att anmälaren samtyckt till reklamen i samband med en registrering på ovan angiven hemsida. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Gällande avregistreringsfunktionen i e-postmeddelandet visar underlaget motstridiga uppgifter. Varken anmälaren eller företaget har styrkt sin uppgift om att avregistrering inte fungerar respektive fungerar. Anmälan lämnas därför även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare