Fälld

Mäklarhuset

Uttalandedatum: 2021-07-12Diarienummer: 21-075Anmälare: En konsumentMotpart: MäklarhusetFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.NIX-nämndens beslut: Mäklarhuset har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Mäklarhuset trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam samt tidigare har bett företaget att inte dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset har uppgett att de har ett samarbete med ett företag som sköter deras postutdelning som Mäklarhuset ska ta detta vidare med och se till att det inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar att Mäklarhuset delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att han visat på flera sätt att han inte vill ha det. Mäklarhuset har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare