Fälld

Sector Alarm

Uttalandedatum: 2021-08-17Diarienummer: 21-065Anmälare: En konsumentMotpart: Sector AlarmFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Sector alarmhar brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 1 juni 2021 mottagit obeställd reklam via sms från Sector Alarm (företaget) trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att samtliga listor över konsumenter som företaget kontaktar är konsumenter på något sätt visat intresse för företaget. Det enda undantaget är när företaget får in kontaktuppgifter via värvningskampanjer. I det aktuella fallet har företaget fått anmälarens uppgifter genom tips av en vän till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

nligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam från Sector Alarm utan att ha lämnat sitt samtycke till det.

NIX-nämnden bedömer att Sector alarm har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare