Fälld

NordDesign

Uttalandedatum: 2021-08-17Diarienummer: 21-076Anmälare: En konsumentMotpart: NordDesignFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.NIX-nämndens beslut: NordDesign har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från NordDesign (företaget) trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har bifogat en bild på den anmälda reklamen som utgör ett reklamblad från NorDesign.

Företagets uppgifter

Företaget har bett om ursäkt för att de delat ut sitt reklamblad till anmälaren och ska försöka undvika liknande incidenter i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar att företaget delat ut oadresserad reklam till ett hushåll som undanbett sig sådan reklam. Företaget har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare