Friad

Centomilla AB

Uttalandedatum: 2021-08-16Diarienummer: 21-077Anmälare: En konsumentMotpart: Centomilla ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av Centomilla AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig uppgift om att ha agerat i strid med marknadsföringslagen. Företaget har ringt anmälaren vid två tillfällen den 29 juni. Första samtalet var 38 sekunder långt och säljaren har gjort en notis om att återkomma den dagens eftermiddag då konsumenten inte hade tid att prata. Det andra samtalet är hos företaget markerat som bortfall. Företaget har ingen anledning att ringa en konsument som motsatt sig fortsatt kontakt och företagets säljare gör endast sådana notiser om säljaren och konsumenten kommit överens om att säljaren ska ringa en tid som passar bättre.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Underlaget visar inte hur och när anmälaren ska ha motsatt sig reklam från företaget. NIX-nämnden lämnar därför anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare