Friad

Enklare

Uttalandedatum: 2021-08-17Diarienummer: 21-078Anmälare: En konsumentMotpart: EnklareFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam. NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av Enklare (företaget) den 29 juni trots att mottagaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att de varit i kontakt med anmälaren vid två tillfällen. Första gången den 23 juni, det samtalet var 2 sekunder långt. Andra gången den 29 juni, då anmälaren självkontaktade företaget. Under detta samtal informerade anmälaren att han ej var intresserad av företaget tjänst. Företagets agent noterade då att anmälaren inte var intresserad i företagets system.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av underlaget framgår att anmälaren motsatt sig reklam från företaget den 29 juni, efter att ha blivit uppringd den 23 juni. Inget visar att anmälaren motsatt sig reklam från företaget innan företaget ringde anmälaren den 23 juni. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare