Friad

Mathem i Sverige AB

Uttalandedatum: 2021-09-21Diarienummer: 21-055Anmälare: En konsumentMotpart: Mathem i Sverige ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms av Mathem i Sverige AB (företaget) trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Han har anfört att han lämnat sitt telefonnummer till företaget för att kunna bli kontaktad vid leverans av företagets varor. Anmälaren har till anmälan bifogat en bild på den anmälda reklamen han mottagit av företaget, som visar inkommande meddelanden från företaget följt av ett utgående meddelande där anmälaren invänder mot sms-reklam och slutligen ännu ett inkommande meddelande.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig uppgift om att de skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen (2008:486). Företaget har vidare anfört att anmälaren vid tiden för anmälan till NIX-nämnden var kund hos företaget och i samband med registrering av sitt användarkonto godkänt Mathems medlemsvillkor, allmänna villkor samt har bekräftat att han tagit del av Mathems integritetsmeddelande. Mathem har vidare anfört att de har rätt att skicka marknadsföring till sina kunder, samt att sms-marknadsföringen alltid är försedd med en avregistreringsfunktion. I förevarande fall verkar enligt företaget anmälaren ha försökt avregistrera sig på ett inkorrekt sätt då denne svarat på företagets sms-reklam med den avregistreringsanvisning istället för att skicka detta till det separata angivna nummer som företaget anvisat till.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren och företaget varit i ett kundförhållande vid tiden för den anmälda reklamen. Företaget har hänvisat till sina medlems- och allmänna villkor som anmälaren godkänt vid registrering av ett konto hos företaget. Då inget motstridigt är visat bedömer NIX-nämnden att det är sannolikt att företaget haft rätt att rikta marknadsföring till anmälaren, bland annat sms-reklam, då anmälaren genom att vara kund hos företaget har godkänt villkoren för detta. Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare