Friad

Sector Alarm

Uttalandedatum: 2021-10-07Diarienummer: 21-080Anmälare: En konsumentMotpart: Sector AlarmFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Sector Alarm (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har motsatt sig anmälarens uppgift om att företaget ska ha ringt anmälaren. Företaget har anfört att de endast ringer kunder som själva anmält intresse. Det i anmälan angivna uppringande telefonnumret tillhör inte företaget, utan ett annat larmföretag. Företaget har vidare uppgett att de inte jobbar på det anmälda sättet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Enligt anmälan har anmälaren blivit kontaktad av företaget i marknadsföringssyfte per telefon. Anmälaren har anfört att han tidigare har kontaktat företaget och bett dem att inte kontakta honom. Företaget har motsatt sig uppgift om att de ska ha riktat reklam till anmälaren, och har anfört att det uppringande telefonnumret inte tillhör företaget.

NIX-nämnden ifrågasätter inte att anmälaren har blivit uppringd.

Företagets uppgifter, som till viss del vinner stöd av telefonnumret, gör det att det inte är sannolikt att att företaget har riktat marknadsföring mot anmälaren per telefon trots att anmälaren ska ha motsatt sig det. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare