Fälld

Svenska Spel Sport & Casino

Uttalandedatum: 2021-10-11Diarienummer: 21-101Anmälare: En konsumentMotpart: Svenska Spel Sport & CasinoFrågeställning: Krav på att marknadsföring via sms förses med en tillfredställande avregistreringsfunktionNIX-nämndens beslut: Svenska Spel Sport & Casino AB har skickat marknadsföring via sms i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom meddelandet inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit marknadsföring via sms trots att han genom en avregistreringsfunktion i ett tidigare sms-meddelande återtagit sitt samtycke till sådan marknadsföring från Svenska Spel Sport & Casino AB.

Företagets uppgifter

Svenska Spel Sport & Casino AB har uppgett företaget under en kortare period hade prestandaproblem med sin sms-tjänst. Problemet gjorde att konsumenter som valde att avregistrera sig från vidare utskick inte avregistrerades fullt ut. Svenska Spel Sport & Casino AB har framhållit att felet åtgärdades omedelbart när det upptäcktes.

NIX-nämndens bedömning

Krav på tillfredställande avregistreringsfunktion vid marknadsföring via sms

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp krav på att marknadsföring via sms ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan skicka en begäran om avregistrering.

Det framgår av underlaget i ärendet att anmälaren har använt sig av en avregistreringsfunktion som på grund av tillfälliga prestandaproblem hos Svenska Spel Sport & Casino AB inte har fungerat. Den marknadsföring Svenska Spel Sport & Casino skickat via sms har således inte innehållit en tillfreställande avregistreringsfunktion.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svenska Spel Sport & Casino AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom det utskick som ärendet avser inte innehållit en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare