Fälld

Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB

Uttalandedatum: 2021-10-14Diarienummer: 21-105Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska Inglasningar & Profilsystem ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB trots att han inte samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare