Friad

PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 2021-10-22Diarienummer: 21-114Anmälare: En konsumentMotpart: PEC Sweden ABFrågeställning: Tysta samtal och god sed vid direktmarknadsföring.NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han ett flertal gånger har blivit uppringd av Pec Sweden AB men när anmälaren har svarat i telefonen är det ingen där.

Företagets uppgifter

Pec Sweden AB har uppgett att det endast har skett ett (1) så kallat tyst samtal. Pec Sweden AB har vidare uppgett att en agent efter detta tysta samtal gjorde ett försök att kontakta anmälaren för att be om ursäkt och förklara vad som hänt. Vid detta kontaktförsök var det upptaget.

NIX-nämndens bedömning

Tysta samtal

Ärendet rör så kallade tysta samtal från företag till konsument. Sådana tysta samtal strider mot god sed vid direktmarknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument ska uppringaren efter ett sådant tyst samtal ringa upp konsumenten, denna gång med en agent och förklara varför det första samtalet var tyst.

Det framgår av den samtalshistorik som Pec Sweden AB presenterat att det endast skett ett så kallat tyst samtal till anmälaren. Det framgår vidare av samtalshistoriken att det gjorts försök att nå anmälaren efter detta samtal men att det då varit upptaget. NIX-nämnden gör bedömningen att Pec Sweden ABs agerande inte står i strid med gällande Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument och lämnar därför ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare