Fälld

Members.com

Uttalandedatum: 2021-10-25Diarienummer: 21-115Anmälare: En konsumentMotpart: Members.comFrågeställning: Krav på samtycke för e-postreklam.NIX-nämndens beslut: Members.com har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon flera gånger har mottagit e-postreklam från Members.com trots att hon inte gett sitt samtycke för detta. Anmälaren har uppgett att hon avregistrerat sig genom dels ett av utskicken, dels företagets hemsida men att hon trots detta mottagit ytterligare e-postreklam.

Företagets uppgifter

Members.com har bekräftat att företaget har mottagit en invändning från anmälaren mot fortsatt e-postreklam. Företaget har emellertid uppgett att denna information inte synkroniserades korrekt när företaget bytte system för e-postutskick vilket resulterade i att anmälaren återigen var registrerad för e-postutskick. Members.com har uppgett att problemet nu har åtgärdats.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har invänt mot att få fortsatt e-postreklam från Members.com. Det är vidare ostridigt att anmälaren trots sin invändning mottagit ytterligare e-postreklam från Members.com. Det får således anses stå klart att Members.com har skickat e-postreklam till anmälaren utan dennes samtycke.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Members.com agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare