Fälld

Mr.Vegas

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-202Anmälare: En konsumentMotpart: Mr.VegasFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. NIX-nämndens beslut: Mr.Vegas har agerat i strid 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från Mr.Vegas trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Mr.Vegas har uppgett att anmälaren är en medlem hos Mr.Vegas sedan 11 november 2016 och att hon har godkänt att ta emot sms-reklam och e-postreklam. Mr.Vegas har även uppgett att de nu har avregistrerat henne från reklam.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Mr.Vegas har uppgett att anmälaren har lämnat sitt samtycke till att ta emot sms-reklam från företaget. Mr.Vegas har dock inte visat för NIX-nämnden att de har anmälarens samtycke till detta. Då företaget har möjlighet att visa att sådant samtycke har inhämtats men inte har gjort det bedömer NIX-nämnden att Mr.Vegas har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då Mr.Vegas har skickat sms-reklam utan anmälarens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare