Fälld

Verisure Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-246Anmälare: En konsumentMotpart: Verisure Sverige ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. NIX-nämndens beslut: Verisure Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Verisure har anfört att anmälaren via en av Verisures samarbetspartners har samtyckt till att bli kontaktad via telefon och sms i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Verisure Sverige AB har anfört att samtycke har inhämtats till att kontakta anmälaren via sms i marknadsföringssyfte. Något stöd för denna uppgift har emellertid inte presenterats och det kan således inte anses visat att anmälaren samtyckt till att ta emot sms-reklam från Verisure Sverige AB.

NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Verisure Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare