Fälld

Skandiamäklarna, Sundsvall

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-270Anmälare: En konsumentMotpart: Skandiamäklarna, SundsvallFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Skandiamäklarna har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Skandiamäklarna den 1 december 2021 trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Skandiamäklarna har bett om ursäkt för del felaktiga utdelningen av oadresserad reklam samt har informerat sina nyanställda som varit behälpliga vid utdelningen. Skandiamäklarna har slutligen uppgett att det aldrig har hänt företaget tidigare, och aldrig kommer hända igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar att anmälaren har tagit emot oadresserad reklam från Skandiamäklarna trots att han tydligt motsatt sig det. Skandiamäklarna har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare