Fälld

Notar Kungsholmen, Stockholm

Uttalandedatum: 2022-03-11Diarienummer: 21-290Anmälare: En konsumentMotpart: Notar Kungsholmen, StockholmFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Notar har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har tagit emot oadresserad reklam från Notar Kungsholmen (Notar) trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har bifogad ett foto på den anmälda reklamen, som visar ett reklamutskick från Notar.

Företagets uppgifter

Notar har uppgett att deras utdelare respekterar Nej Tack-skyltar på brevlådor och att Notar gärna följer Swedmas etiska regler för marknadsföring. Notar har inte kunnat uttala sig om den specifika incidenten men har anfört att det måste bero på ett misstag och att Notar ber om ursäkt om det är Notar som har brustit.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget består bland annat av ett foto som visar att anmälaren har tagit emot oadresserad reklam från Notar. Det får anses visat att anmälaren har tagit emot reklam från Notar trots att hon tydligt har motsatt sig det. Notar har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare