Friad

PostNord Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-03-25Diarienummer: 22-031Anmälare: En konsumentMotpart: PostNord Sverige ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Postnord Sverige AB (Postnord) den 18 januari 2022 trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har till sin anmälan bifogat ett foto av den anmälda reklamen som visar några reklamblad från olika butiker.

Företagets uppgifter

Postnord har uppgett att de inte delat ut oadresserad reklam på anmälarens adress det datum som anmälaren har uppgett, samt att reklamen på det bifogade fotot inte är reklam som Postnord delar ut. Postnord har även uppgett att anmälaren finns registrerad som ”avböjt ODR” i Postnords system.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att Postnord inte delat ut den anmälda reklamen. Postnord utgör således inte korrekt motpart och anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare