Fälld

Unik Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 2022-03-31Diarienummer: 22-052Anmälare: En konsumentMotpart: Unik FastighetsförmedlingFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Unik Fastighetsförmedling Stockholm AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Unik Fastighetsförmedling Stockholm AB (Unik) den 17 februari trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Unik har uppgett att de tar hjälp av externa företag och praktikanter för utdelning och att dessa fått tydliga instruktioner om utdelning. Unik har uppgett att de har varit tydliga med att hushåll med Nej tack-skylt eller konsumenter som har kontaktat Unik inte ska få deras reklam. Unik har slutligen uppgett att de har vidtagit åtgärder samt pratat med utdelarna för att försäkra att en liknande incident inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Unik har inte motsatt sig uppgift om att de har delat ut oadresserad reklam till anmälaren. Underlaget visar också att Unik har delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydlig har motsatt sig det. Unik har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare