Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Stenungsund

Uttalandedatum: 2022-03-31Diarienummer: 22-053Anmälare: En konsumentMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, StenungsundFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (Länsförsäkringar) den 21 februari 2022 trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar har bekräftat att anmälaren har blivit kontaktad med sms-reklam samt att företaget ser allvarligt på det inträffade. Länsförsäkringar har diskuterat händelsen med den aktuella mäklaren och förbättrat rutiner för att något liknande inte ska inträffa igen. Länsförsäkringar ber om ursäkt till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att Länsförsäkringar har skickat sms-reklam till anmälaren.

NIX-nämnden bedömer därmed att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare