Fälld

Bjurfors

Uttalandedatum: 2022-08-29Diarienummer: 22-189Anmälare: En konsumentMotpart: BjurforsFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Bjurfors har uppgett att de beklagar att anmälaren har fått reklam denne inte önskat. Bjurfors har vidare uppgett att det inträffade är ett mycket beklagligt misstag och att företaget kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa att det inträffade inte ska hända igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Bjurfors har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Bjurfors har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare