Fälld

Leaddesk Solutions AB

Uttalandedatum: 2022-09-24Diarienummer: 22-223Anmälare: En konsumentMotpart: Leaddesk Solutions ABFrågeställning: Tyst samtalNIX-nämndens beslut: Leaddesk Solutions AB har agerat i strid med god sed vid marknadsföring då de ringt ett tyst samtal till en konsument utan att ringa upp och förklara varför det hände för konsumenten

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Leaddesk Solutions AB den 7 juli 2022 men att företaget direkt lagt på när han svarat.

Företagets uppgifter

Leaddesk Solutions AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Tysta samtal

Tysta samtal strider mot god sed vid direkt marknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument ska uppringaren efter ett tyst samtal ringa upp konsumenten med en agent och förklara varför det förra samtalet var tyst.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Leaddesk Solutions AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Leaddesk Solutions AB har ringt ett tyst samtal till anmälaren utan att därefter kontakta anmälaren för att förklara vad som hänt. Leaddesk Solutions AB har därmed agerat i strid med god sed vid marknadsföring då de har ringt ett tyst samtal till en konsument.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare