Fälld

Mäklarhuset Sundbyberg

Uttalandedatum: 2022-09-25Diarienummer: 22-225Anmälare: En konsumentMotpart: Mäklarhuset SundbybergFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Mäklarhuset Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de inte vet hur det blivit såhär men att de tar det direkt med underleverantören som sköter utdelningen. Mäklarhuset Sundbyberg har vidare uppgett att de beklagar det inträffade, att de letar vidare efter en seriös aktör för utdelningen samt att företaget alltid ger tydliga instruktioner till utdelarna för hur de skall göra.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Mäklarhuset Sundbyberg har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mäklarhuset Sundbyberg har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare