Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Stockholm

Uttalandedatum: 2022-10-26Diarienummer: 22-264Anmälare: En konsumentMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, StockholmFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB den 2022-08-12 trots att hon tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Enligt anmälarens uppgifter har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB skickat oadresserad reklam trots att hennes brevlåda är försedd med en Nej Tack-skylt. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare