Fälld

Bjurfors Bromma

Uttalandedatum: 2022-11-14Diarienummer: 22-291Anmälare: En konsumentMotpart: Bjurfors BrommaFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt NIX-nämndens beslut: Bjurfors Bromma har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Bjurfors Bromma har uppgett att de beklagar att anmälaren fått oadresserad reklam samt redogjort för att företaget har en tydlig policy om att inte dela ut informationslappar till brevlådor som avsäger sig detta.

Bjurfors Bromma har vidare uppgett att i detta fall har en lapp av misstag olyckligtvis delats ut samt att företaget inte kan mer än be om ursäkt och säkerställa att det inte sker igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Bjurfors Bromma har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Bjurfors Bromma har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare