Friad

Tele2

Uttalandedatum: 2022-11-11Diarienummer: 22-303Anmälare: En konsumentMotpart: Tele2Frågeställning: Direktmarknadsföring riktad till barn. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hans 8-åriga dotter blivit uppringd av Tele2.

Företagets uppgifter

Tele2 har uppgett att det aktuella telefonnumret är registrerat på anmälaren, som är en myndig person. Tele2 utgår från uppgifter om den registrerade personen och kan inte veta om denne person i sin tur låter en minderårig använda telefonnumret. Tele2 har uppgett att det är den registrerade personens ansvar och inget de kan ta ansvar för. Tele2 har vidare uppgett att ingen under 18 år kan teckna abonnemang hos Tele2 samt att de inte kan kontrollera vem den registrerade låter använda telefonnumret.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring riktad till barn

Det är som huvudregel förbjudet att rikta direktreklam mot barn under 16 år.

Av underlaget framgår att ett barn under 16 år mottagit ett telefonsamtal från Tele2, på ett telefonnummer registrerat på en myndig person. Av underlaget framgår inte annat än att Tele2 endast kontaktat detta telefonnummer vid det anmälda tillfället. Under dessa omständigheter menar NIX-nämnden att Tele2 haft fog för uppfattningen att telefonnumret tillhörde en person över 16 år och att Tele2 därför inte ska lastas för det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare