Fälld

Mäklarhuset Sundbyberg

Uttalandedatum: 2022-11-12Diarienummer: 22-311Anmälare: En konsumentMotpart: Mäklarhuset SundbybergFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Mäklarhuset Sundbyberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Mäklarhuset Sundbyberg trots att han med en ”ej reklam”-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de har en extern leverantör som delar ut oadresserad reklam åt dem, som de bytte till i somras på grund av att de förra hade svårt att hålla sig till reglerna. Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de tillsammans med leverantören gått igenom vilka rutiner som gäller, t.ex. att det är noga att inte lägga i brevlådor som har ”ej reklam”-skylt eller liknande. Mäklarhuset Sundbyberg har uppgett att de ska meddela leverantören om det inträffade och att de hoppas att det var ett engångsfall.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam trots att han med en ”ej reklam”-skylt visat att han inte vill ha sådana utskick. Mäklarhuset Sundbyberg har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare