Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2022-11-12Diarienummer: 22-313 samt 22-314Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt NIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att de med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam. Anmälarna har även uppgett att de via Svensk Direktreklams reklamationslänk på hemsidan samt via mejl meddelat att de inte vill motta oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att de i båda ärenden kan konstatera att utdelaren helt enkelt har missat Nej tack-dekalen på adressen, vilket de ber om ursäkt för. Svensk Direktreklam har uppgett att tagit upp saken med den aktuella utdelaren och att de hoppas och tror att anmälarnas nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I ärendet är det ostridigt att två konsumenter mottagit oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att de tydligt motsatt sig detta genom både en Nej Tack-skylt på sin brevlåda och genom att ha kontaktat Svensk Direktreklam via mejl och via deras hemsida. Svensk Direktreklam har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare