Fälld

Nära & Kära AB

Uttalandedatum: 2022-11-24Diarienummer: 22-354Anmälare: En konsumentMotpart: Nära & Kära ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt NIX-nämndens beslut: Nära & Kära AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Nära & Kära AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Nära & Kära AB har uppgett att de är som mest närmare 30 personer som regelbundet delar ut reklam i Storstockholm. I instruktionen till dessa personer står det att de inte ska lägga reklam i brevlådor som det klart och tydligt framgår att ingen reklam önskas. Nära & Kära AB har uppgett att antingen har skriften på ej reklam-skylten varit väderbiten eller så har en av deras medarbetare slarvat. Nära & Kära AB beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad reklam trots att han har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Nära & Kära AB har uppgett två förklaringar för det inträffade, men något stöd för dessa två förklaringar har emellertid inte presenterats. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Nära & Kära AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare