Ärenden

22-044

Uttalande 2022-10-04

Dnr 22-044

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Klarna Holding AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam och krav på giltig avregistreringsadress

NIX-nämndens beslut:

Klarna Holding AB har agerat i strid med 19 § och 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument efter ett genomfört köp utan att samtycke finns.

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oönskad sms-reklam från Klarna Holding AB efter att hon ingått avtal med företaget.

Anmälaren har anmält sig till en av företagets visningar via deras webbformulär. I formuläret var telefonnummer obligatoriskt att fylla i och det fanns inga alternativ att tacka nej till direktmarknadsföring. Anmälaren har även uppgett att det i sms-reklamen inte funnits någon möjlighet att avböja framtida utskick samt att utskicken kommit från olika telefonnummer vilket gjort det opraktiskt att blockera.

Företagets uppgifter 

Klarna Holding AB har uppgett att när kund kommer i kontakt med Klarna Holding AB och deras tjänster exempelvis som spekulant på visning hänvisar företaget till integritetspolicyn som finns på företagets hemsida. Klarna Holding AB har vidare uppgett att det där bland annat finns information om användandet av personuppgifter, samtycke och hur ett återkallande av ett samtycke sker samt att företaget kontinuerligt ser över integritetspolicyn för att följa utvecklingen och underlätta för kunder.

Klarna Holding AB har uppgett att åtgärder har vidtagits och att anmälaren nu är borttagen från systemet för framtida utskick samt att det lokala kontoret är informerad om ärendet för att uppmärksamma händelsen och att det inte skall ske igen.

Klarna Holding AB har slutligen uppgett att kunden i detta fall aktivt har anmält sig till en av företagets visningar och därmed godkänt integritetspolicyn samt att företaget kontinuerligt ser över kommunikationshanteringen och hur kunder på ett enkelt sätt ska kunna anmäla och avregistrera sig till våra tjänster.

NIX-nämndens bedömning 

Krav på samtycke vid sms-reklam samt en tillfredställande avregistreringslänk

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det har i ärendet inte visats att anmälaren givits möjlighet att i samband med att denne anmälde sig till visningen, avböja att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Undantaget i 19 § marknadsföringslagen är därmed inte tillämpligt och företaget har genom att skicka sms-reklam till anmälaren agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Klarna erinras slutligen om att det ska vara lika lätt att återkalla eller begränsa ett samtycke som det var att lämna det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av de skärmdumpar som anmälaren har bifogat i anmälan framgår att sms-reklamen som anmälaren mottagit inte innehållit någon giltig avregistreringslänk. Företaget har därmed skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte innehållit någon giltig adress för avregistrering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                      

2022 Avgjorda ärenden Fällda SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies