Att göra en anmälan

Att göra en anmälan

Den privatperson eller juridiska person som via direktmarknadsföring blivit föremål för en aktivitet som kan anses vara oetisk eller på annat sätt kan anses strida mot god sed, kan göra en skriftlig anmälan om detta till DM-nämnden.

Notera att ärenden som gäller sexistisk eller könsdiskriminerande reklam ska anmälas till Reklamombudsmannen. DM-nämnden tar inte heller upp ärenden som avser gratistidningar.

När du gör en anmälan till DM-nämnden måste den vara skriftlig och skickas till nämndens kansli. Du kan använda vårt anmälningsformulär eller välja att skicka in din anmälan via vanligt brev. Se postadress längst ned på sidan. (För att du ska få med alla uppgifter vi behöver kan det vara bra att titta på formuläret även om du hellre skickar in din anmälan via vanligt brev.)

Tänk på att den händelse du vill anmäla till DM-nämnden inte får vara äldre än 3 månader. Anmälningar som avser aktiviteter eller händelser som är äldre än 3 månader eller handlar om sådant som ligger utanför DM-nämndens område, tas inte upp av nämnden. DM-nämnden dömer aldrig ut några skadestånd eller viten.

Kom ihåg att nämnden inte har möjlighet att ta emot anmälningar via ett formulär som inte är korrekt ifyllt. Var därför noga med att följa de anvisningar och rekommendationer som ges i formuläret.