Att göra en anmälan

Anmälningsformulär

Att tänka på

NIX-nämnden prövar endast om viss marknadsföring har kränkt din personliga integritet.

  • Vi tar inte upp anmälningar som rör gratistidningar (utdelning av tidningar skyddas av grundlagen)
  • Ett callcenter/teleoperatör bedriver inte direktmarknadsföring för egen räkning via telefon och utgör således inte korrekt motpart
  • Vilseledande marknadsföring anmäler du till Konsumentverket eller Reklamombudsmannen
  • Olämpligt eller stötande reklaminnehåll anmäler du till Reklamombudsmannen
Detta vill jag anmäla ... *
Fyll i dina uppgifter *
Har du tidigare bett företaget att inte kontakta dig? *
Har du tidigare varit i direkt kontakt, till exempel via brev, e-post eller telefon, med företaget du anmäler och bett dem att inte kontakta dig igen?
Fyll i uppgifterna till det företag du vill anmäla *
När inträffade händelsen du vill anmäla? *
Tänk på att du inte kan anmäla sådant som har inträffat för mer än 3 månader sedan.
Något annat?
Vänligen kontrollera att alla uppgifter är ifyllda. NIX-nämnden har inte möjlighet att ta upp anmälningar som är felaktigt eller ofullständigt ifyllda. Kom ihåg att NIX-nämnden aldrig utdömer några skadestånd eller viten.