NIX adresserat

NIX adresserat är ett spärregister vars syfte är att

  • ge konsumenter möjlighet att göra det känt att de inte vill ta emot reklam via adresserad post, så kallad ADR.

  • ge näringslivet tillgång till ett centralt register över konsumenter som anmält att de inte vill ta emot ADR.

Det är att betrakta som god kundvård för företag att undvika att sända ADR till konsumenter vars namn och adress finns i NIX adresserat. Företagare bör därför göra en kontroll mot NIX adresserat innan det sänder ut ADR.

Mer information om hur konsumenter kan anmäla sig samt övrig konsumentinformation.

Mer information om hur företag beställer NIX adresserat.

Anmälan

Om du vill anmäla ett företag som du anser bryter mot reglerna för NIX adresserat, använder du vårt anmälningsformulär.