Så behandlar vi en anmälan

Vägen till ett utlåtande

När en anmälan har kommit in till NIX-nämnden granskar sekreteraren om ärendet faller inom våra uppgifter. Om svaret är ja ställer sekreteraren samman den information och det material som nämnden behöver för att bedöma ärendet.

Nämnden prövar sedan om det anmälda företaget har levt upp till näringslivets regler för integritet i marknadsföring. När ett ärende prövas får ingen som är anställd hos, eller på annat sätt representerar, det aktuella företaget vara närvarande.

Vår prövning leder till ett utlåtande som bland annat publiceras här på webben. Målet är att varje ärende ska ta max 3 månader