Andra egenåtgärder

Så här kan du stoppa oönskad eller olämplig marknadsföring
  • Som konsument kan du idag "nixa" dig för att slippa marknadsföring via telefon och adresserade utskick i din brevlåda. Gå in på NIX-Telefon respektive NIX adresserat för att anmäla dig.

  • För sms och e-post behöver företag ha fått ett godkännande från dig för att skicka marknadsföring. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt godkännande.

  • Om ett företag kontaktar dig trots att de inte borde, gör en anmälan till oss på NIX-nämnden.

  • Vill du anmäla innehållet i marknadsföringen – dvs det som sägs, står i skrift eller på annat sätt uttrycks? Kontakta Reklamombudsmannen om reklamen är vilseledande, diskriminerande eller på annat sätt olämplig. Du kan också höra av dig till Konsumentverket om reklamen är vilseledande eller riktar sig till barn.