Till sidans huvudinnehåll

Om NIX-nämnden

Vad gör NIX-nämnden?

Vi bevakar människors integritet i marknadsföring

NIX-nämnden är en del av NIX-systemet och bevakar aktivt hur väl den personliga integriteten respekteras i svensk reklam och marknadsföring. På så sätt är vi en viktig del av näringslivets självreglering för ansvarsfull marknadsföring.

Som konsument kan du vända dig till oss om ett företag har stört din integritet genom att kontakta dig fast de inte borde. Kanske har de ringt eller sms:at trots att de inte får – eller använt data om dig på ett sätt som inte känns bra. Då kan du göra en anmälan här på webben eller skicka in den som ett vanligt brev (se postadress längst ner på sidan).

Du som jobbar med marknadsföring på ett företag kan vända dig till oss för vägledning genom att titta på tidigare utlåtanden samt läsa våra yttranden. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge rådgivning.

Vill du göra en anmälan? Tänk på det här:

  • Den händelse du vill anmäla får inte vara äldre än 3 månader.
  • NIX-nämnden tar inte upp ärenden som avser gratistidningar.
  • Ärenden som gäller reklam som är könsdiskriminerande eller på annat sätt stötande ska anmälas till Reklamombudsmannen.
  • Om marknadsföring är vilseledande eller riktar sig till barn ska den anmälas till Konsumentverket.
Person som jobbar på en laptop vid ett skrivbord
Illustration av en liten katt på ett bord
Illustration av mindre bokhylla med böcker
Illustration av en lampa

Så behandlar vi en anmälan

Vägen till ett utlåtande

När en anmälan har kommit in till NIX-nämnden granskar sekreteraren om ärendet faller inom våra uppgifter. Om svaret är ja ställer sekreteraren samman den information och det material som nämnden behöver för att bedöma ärendet.

Nämnden prövar sedan om det anmälda företaget har levt upp till näringslivets regler för integritet i marknadsföring. När ett ärende prövas får ingen som är anställd hos, eller på annat sätt representerar, det aktuella företaget vara närvarande.

Vår prövning leder till ett utlåtande som bland annat publiceras här på webben. Målet är att varje ärende ska ta max 3 månader

Illustration av mindre bokhylla med böcker
Illustration av en lampa

Så arbetar NIX-nämnden

Rättvisa och ansvarsfulla bedömningar

NIX-nämnden består av en erfaren jurist som är ordförande och ytterligare fem ledamöter som utses av föreningen NIX. Förutom att vi prövar ärenden om integritet i marknadsföring så lämnar vi också yttranden, håller överläggningar med myndigheter och lämnar information i frågor som rör riktad marknadsföring.

Vi sammanträder regelbundet med en informell referensgrupp som består av företrädare för bland annat Konsumentverket och Datainspektionen. Dessutom har vi en rad indirekta samarbetspartners:

- Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)
- Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)
- Federation of European Direct Marketing (FEDMA)

Vi följer vedertagna riktlinjer
De regler som är vägledande för NIX-nämndens verksamhet är i allt väsentligt desamma som alla medlemsföretag i SWEDMA (och deras kunder) rekommenderas att följa. Vid vår bedömning tar vi dessutom hänsyn till regelsamlingar som har utarbetats av svenska och internationella organisationer som SWEDMA är medlem i, bland annat Internationella Handelskammarens (ICC) olika regler för marknadsföring.

Det är dock svårt att i detalj reglera alla de skiftande förhållanden och frågor som kan uppstå vid riktad marknadsföring – det är ett område som utvecklas väldigt snabbt. Alla ärenden bedöms utifrån de omständigheter som har rått i respektive fall.

Illustration av en klocka
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.