Vad gör NIX-nämnden?

Vi bevakar människors integritet i marknadsföring

NIX-nämnden är en del av NIX-systemet och bevakar aktivt hur väl den personliga integriteten respekteras i svensk reklam och marknadsföring. På så sätt är vi en viktig del av näringslivets självreglering för ansvarsfull marknadsföring.

Som konsument kan du vända dig till oss om ett företag har stört din integritet genom att kontakta dig fast de inte borde. Kanske har de ringt eller sms:at trots att de inte får – eller använt data om dig på ett sätt som inte känns bra. Då kan du göra en anmälan här på webben eller skicka in den som ett vanligt brev (se postadress längst ner på sidan).

Du som jobbar med marknadsföring på ett företag kan vända dig till oss för vägledning genom att titta på tidigare utlåtanden samt läsa våra yttranden. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge rådgivning.


Vill du göra en anmälan? Tänk på det här:

  • Den händelse du vill anmäla får inte vara äldre än 3 månader

  • NIX-nämnden tar inte upp ärenden som avser gratistidningar.

  • Ärenden som gäller reklam som är könsdiskriminerande eller på annat sätt stötande ska anmälas till Reklamombudsmannen.

  • Om marknadsföring är vilseledande eller riktar sig till barn ska den anmälas till Konsumentverket.