Friad

Circle K

Uttalandedatum: 2022-03-11Diarienummer: 21-278Anmälare: En konsumentMotpart: Circle KFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Circle K i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har uppgett två e-postadresser till vilka han uppgett att han tagit emot e-postreklam. Han har även anfört att han vid tre tillfällen försökt avregistrera sig samt att han tidigare har begärt avregistrering. Till anmälan har anmälaren bifogat en skärmdump på e-postreklam daterad den 10 december 2021 till den första e-postadressen (cit. E-postadress A).

Företagets uppgifter

Circle K har uppgett att anmälarens första e-postadress, cit. E-postadress A, är kopplad till ett företagskonto. Enligt Circle K har anmälaren till denna e-postadress endast klickat på prenumerationsinställningar utan att göra något val. Circle K har anfört att anmälaren har avregistrerat e-postadress A från reklam den 10 december och sedan dess inte fått mer e-postreklam. Circle K har även uppgett att anmälaren har ett privatkort hos företaget, knuten till den andra e-postadressen, cit. E-postadress B. Enligt Circle K har ingen B2B-reklam skickats till denna e-postadress, men Circle K bekräftar att de mottagit klagomål gällande denna adress. Circle K har anfört att det är viktigt att behandla var adress för sig och har sammanfattat sitt svar som att anmälaren inte har slutfört sin avregistrering för e-postadress A.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det framgår av underlaget att anmälaren har två kort eller konton hos Circle K, knutna till två olika e-postadresser här kallade A och B. Anmälaren har för bägge e-postadresser uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från reklam genom de länkar som ges i e-postreklamen. Han har även uppgett att han har kontaktat företaget med begäran om avregistrering. Circle K har bekräftat att han har kontaktat företaget, men har då behandlat hans önskan för att gälla den ena adressen, e-postadress B tillhörande han privata konto. Gällande avregistreringen för e-postadressen till företagskontot har Circle K uppgett att sådan avregistrering aldrig slutförts och bekräftats förrän den 10 december.

Den bifogade skärmdumpen visar att anmälaren har tagit emot reklam till e-postadress A, knuten till företagskortet. Då underlaget inte visar att anmälaren har tagit emot reklam till den andra e-postadressen, e-postadress B, efter återkallat samtycke, och då det inte är visat att samtycket var återkallat innan den 10 december för e-postadress A bedömer NIX-nämnden att anmälan måste lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare