Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordax Bank AB

Uttalande 2019-07-20

Dnr 19-129

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordax Bank AB

Frågeställning:

Tillhandahålla en tillfredställande spärrfunktion

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordax Bank AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, då företagets avregistreringsmöjligheter anses tillfredställande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren, boendes i Norge, har uppgivit att han mottagit brev från Nordax Bank AB med adress i Sverige. Detta är ett okänt företag för anmälaren. Han bor inte heller längre på den adress dit företaget gör utskicken vilket medför att han måste betala en kostnad per utskick av Posten Norge.

Han gör även gällande att det inte är möjligt för honom att spärra sig då det krävs att man anger ett postnummer på fem siffror, men han har enbart fyra i sitt norska postnummer. Anmälaren betonar även att han inte vill behöva lämna ut sitt personnummer till Nordax för att de ska sluta göra utskick till honom.

Företagets uppgifter

Nordax Bank AB (”Nordax”) har angett att en privatperson kan kontakta en handläggare hos Nordax via telefon för att spärra sin adress mot direktmarknadsföring. En norsk privatperson har också möjlighet att besöka Nordax norska hemsida för att spärra sin adress mot direktmarknadsföring. För att kunna spärra sin adress mot direktmarknadsföring ska privatpersonen ange för-och efternamn, adress, postnummer och postort. Privatpersonen behöver inte uppge personnummer för att kunna spärra sin adress mot direktmarknadsföring. På Nordax norska hemsida eller genom kontakt med en handläggare vid Nordax är det möjligt att uppge ett fyrsiffrigt norskt postnummer. Det verkar som att anmälaren har besökt företagets svenska hemsida där ett postnummer om fem siffror ska uppges för att kunna spärra en svensk adress mot direktmarknadsföring. Den 15 april 2019 har anmälaren spärrats mot direktmarknadsföring i företagets register avseende den adress han nu bor på. Nordax har efter aktuell anmälan från DM-nämnden även spärrat den adress, dit utskicken skickats, tillika den adress där anmälaren för många år sedan bodde.

DM-nämndens bedömning

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Nordax att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nordax synes utifrån den information som inkommit, ha en rutin för att hantera en spärrbegäran varför DM-nämnden finner att företaget inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies