Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2019-08-05

Dnr 19-068

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.
Aggressiv marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Viasat AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt.
DM-nämnden finner dock att Viasat AB inte kan hållas ansvarigt för företagets uppdragstagares ageranden i aktuellt fall

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Kungsholmsspecialisten AB. Därtill att det inte funnits någon möjlighet att avregistrera sig från dessa utskick. Anmälaren har vidare angett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom igen men utan att det fått önskad effekt. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 15 april 2019. Företagets uppgifter Kungsholmsspecialisten AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämndens bedömning Möjlighet att avregistrera sig från utskick God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post: • URL-länk som kopplar till en avregistreringssida • Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden • Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig Kungsholmsspecialisten AB har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget på aktuell punkt agerat i strid mot god sed. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa. Det åligger därför Kungsholmsspecialisten AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Då företaget inte inkommit med ett yttrande går DM-nämnden även på denna punkt på anmälarens uppgifter. Eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran vid ett flertal tillfällen att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Kungsholmsspecialisten AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. **** Med detta uttalande är ärendet avslutat. **** Etiska nämnden för direktmarknadsföring Mattias Grundström , Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Friade Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.