Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Klingel

Uttalande 2019-08-05

Dnr 19-189

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Klingel

Frågeställning:

Skyldighet att tillhandahålla ett fungerande internt spärregister och avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Klingel brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahållit en fungerande avregistreringsfunktion vilket medfört att anmälarens avregistreringsförsök inte fungerat

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon efter att ha varit kund hos postorderföretaget Klingel, avsagt sig reklam via SMS. Först följde anmälaren uppmaningen i SMS:et att skicka ”NOKLINGEL” för att slippa vidare utskick och hon fick då ett automatsvar ”Keyword not found.” Anmälaren försökte detta igen efter någon vecka. Anmälaren prövade även att skriva ”STOP.” Trots dessa försök till avregistrering så fortsatte företagets SMS-utskick. Det senaste utskicket mottogs den 5 maj 2019.

Företagets uppgifter

Företaget bekräftar att anmälaren mottagit företagets SMS-meddelanden. Däremot har företaget inte funnit någon kontakt från henne angående problem med att stoppa desamma. Varken per telefon eller SMS. Företagets SMS erbjuder alltid möjligheten att avregistrera sig.

Tyvärr hade företaget tekniska problem med avregistreringen under några veckor i maj 2019. De kunder som hörde av sig kring detta spärrade företaget då manuellt i sitt system. Företagets systemleverantör jobbade intensivt med problemet och det var löst i månadsskiftet maj/juni. Eftersom anmälaren aldrig hörde av sig till företaget hade man ingen möjlighet att spärra hennes telefonnummer manuellt. Det beklagar företaget givetvis. Anmälarens telefonnummer är spärrat av henne själv den 1 juni 2019. Anmälaren kommer således inte att motta några fler SMS-utskick från företaget.

Företaget ber anmälaren om ursäkt för de problem företagets tekniska strul har orsakat anmälaren men beklagar samtidigt att hon inte kontaktade företaget så att man kunnat hjälpa henne.

DM-nämndens bedömning

Skyldighet att respektera konsuments begäran, tillhandahålla internt spärregister samt avregistreringsfunktion

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra SMS-utskick till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa. Det åligger därför Klingel att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.

God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden kan konstatera att företaget ger kund en möjlighet att avregistrera sig från SMS:utskicken genom en funktion i SMS:en. Däremot har företaget bekräftat att aktuell funktion inte fungerat under några veckor i maj 2019. Eftersom företagets avregistreringsfunktion inte fungerat har anmälarens spärrbegäran inte medfört önskad effekt. Företaget har således brutit mot god sed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies